054-3455-3733 info@lineit.co.il

Mini Cart

איך מודדים את מידת הטבעת?

איך מודדים את מידת הטבעת?

אנשים רבים שואלים אותנו איך אפשר לדעת מה היא מידת הטבעת ללא כלי מדידה לטבעת או לאצבעות.

התשובה מאוד פשוטה ומתחלקת לשלושה שלבים:

  1. הכינו רצועה מנייר ועטפו סביב האצבע הרצויה.
  2. סמנו את הנקודה בה המעגל הושלם על האצבע.
  3. מדדו את קטע המרחק שנוצר במ”מ והשוו לטבלה הבאה.

היקף האצבע במ”מ

מידה US

מידה EU

46.7 מ”מ

4

47

48 מ”מ

4.5

48

49.3 מ”מ

5

50

50.6 מ”מ

5.5

51

51.8 מ”מ

6

58

53.1 מ”מ

6 1/2

53

54.4 מ”מ

7

54

55.7 מ”מ

7 1/2

56

56.9 מ”מ

8

57

58.2 מ”מ

8 1/2

58

59.5 מ”מ

9

60

60.8 מ”מ

9 1/2

61

62.1 מ”מ

10

62

63.3 מ”מ

10 1/2

64

64.6

11

65

67.2 מ”מ

12

67

 

טיפ חשוב: אם המפרק האמצעי באצבע גדול ממידת הטבעת בחרו את המידה הגדולה יותר.

 *מידת האצבע יכולה להשתנות בין עונות, בין הריונות ובשינויים במשקל.*

איך מודדים את מידת הטבעת?

אנשים רבים שואלים אותנו איך אפשר לדעת מה היא מידת הטבעת ללא כלי מדידה לטבעת או לאצבעות.

התשובה מאוד פשוטה ומתחלקת לשלושה שלבים:

  1. הכינו רצועה מנייר ועטפו סביב האצבע הרצויה.
  2. סמנו את הנקודה בה המעגל הושלם על האצבע.
  3. מדדו את קטע המרחק שנוצר במ”מ והשוו לטבלה הבאה.

היקף האצבע במ”מ

מידה US

מידה EU

46.7 מ”מ

4

47

48 מ”מ

4.5

48

49.3 מ”מ

5

50

50.6 מ”מ

5.5

51

51.8 מ”מ

6

58

53.1 מ”מ

6 1/2

53

54.4 מ”מ

7

54

55.7 מ”מ

7 1/2

56

56.9 מ”מ

8

57

58.2 מ”מ

8 1/2

58

59.5 מ”מ

9

60

60.8 מ”מ

9 1/2

61

62.1 מ”מ

10

62

63.3 מ”מ

10 1/2

64

64.6

11

65

67.2 מ”מ

12

67

טיפ חשוב: אם המפרק האמצעי באצבע גדול ממידת הטבעת בחרו את המידה הגדולה יותר.

 *מידת האצבע יכולה להשתנות בין עונות, בין הריונות ובשינויים במשקל.*